VILKÅR

MD reklameartikler selger varer kun til bedrifter, offentlige etater, registrerte idrettsforeninger, foreninger og organisasjoner.

Prisene er eks. mva.

Tilbud gjelder i 2 uker hvis ikke annet er nevnt.

Oppstart/klisje eller mønsterkort kommer i tillegg, oppgis i tilbud og ordrebekreftelse

Det tas forbehold om leveringsavvik på +/- 10 % av bestilt antall for produkter med logo av produksjonsmessige årsaker.

Betalingsbetingelser: Pr. 10 dager.

Farger: Vi kan ikke garantere 100% gjengivelse av logoens farger. Ulike skjerminnstillinger viser ulike fargenyanser, derfor kan farger på skjerm variere fra trykkeresultatet.

Trykkfargen/resultatet kan også variere avhengig av materialet og bunnfarge logoen trykkes på.

Force majeure: Force majeure som krig, streik, blokader, naturkatastrofer o.l. og som ligger utenfor partenes kontroll fritar MD reklameartikler fra ansvar for mislighold.

TOP